Miễn Trừ Trách Nhiệm

Khi người chơi sử dụng các dịch vụ của F8bet, cần phải chấp nhận các điều khoản miễn trừ sau đây của F8bet trong một số trường hợp. Đây là những điều quan trọng mà bạn cần biết và tuân thủ khi chơi cá cược tại F8bet.

Miễn trừ trách nhiệm trong điều khoản và điều kiện F8bet

Dưới đây là những trường hợp nhà cái F8bet sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm giải quyết hay hỗ trợ nào nếu người chơi vi phạm: 

Các điều khoản miễn trừ trách nhiệm tại F8bet

Người chơi không đủ 18 tuổi hoặc tuổi chưa hợp pháp để tham gia cá cược theo luật pháp của quốc gia bạn sinh sống.

Không tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến cá cược trực tuyến tại quốc gia bạn đang sinh sống.

Không sử dụng các dịch vụ của F8bet một cách hợp lý, công bằng. Có hành vi gian lận, lạm dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của F8bet hoặc bên thứ ba.

Đăng ký nhiều tài khoản tại F8bet và cung cấp các thông tin không chính xác, đầy đủ và cập nhật khi được yêu cầu.

Không bảo mật thông tin đăng nhập của mình và cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn.

Bạn gửi tiền vào tài khoản của mình bằng các phương thức thanh toán không hợp lệ và không được F8bet chấp nhận.

Các giao dịch cá cược của bạn có thể bị hủy hoặc sửa đổi do lỗi kỹ thuật, sai sót con người hoặc các yếu tố khách quan khác.

Luật miễn trừ trách nhiệm có liên quan tại F8bet

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc bất lợi nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ của F8bet, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn mất tiền, bị nghiện cá cược, bị vi phạm pháp luật hoặc bị xâm phạm quyền riêng tư.

Người chơi F8bet cần hiểu rõ và tuân thủ 

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố, gián đoạn, chậm trễ, lỗi hoặc sai sót nào xảy ra trong quá trình cung cấp các dịch vụ của F8bet, do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của F8bet, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất điện, hỏng máy, virus máy tính, tấn công mạng, thiên tai hoặc can thiệp của chính quyền.

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các bên thứ ba liên kết với F8bet, và bạn phải tự chịu rủi ro khi truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ đó.

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của bạn dựa trên các thông tin, dữ liệu, kết quả, khuyến mãi hoặc lời khuyên được cung cấp bởi F8bet hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của các thông tin đó trước khi sử dụng.

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ, sản phẩm, khuyến mãi hoặc chương trình nào của F8bet mà không cần thông báo trước. Bạn phải chấp nhận rằng F8bet có quyền làm như vậy theo quyết định riêng của mình và không có nghĩa vụ bồi thường hoặc giải quyết cho bạn.

F8bet sẽ không chịu trách nhiệm với các khoản miễn trừ này

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ tình huống hoặc sự kiện nào mà F8bet không có khả năng kiểm soát hoặc dự đoán được, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xảy ra chiến tranh, khủng bố, biến động chính trị, thiên tai, đình công, bãi công, thiếu hụt nguồn cung, thiếu hụt nguồn lực hoặc các hành động của chính quyền. Trong những trường hợp như vậy, F8bet có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ các dịch vụ của mình mà không cần thông báo trước.

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gây ra khi sử dụng các dịch vụ của F8bet. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và giải quyết mọi khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến các quyền này.

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát, hư hỏng hoặc thay đổi nào của các thiết bị, phần mềm, dữ liệu hoặc tài liệu của bạn do việc sử dụng các dịch vụ của F8bet. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc sao lưu và khôi phục các thiết bị, phần mềm, dữ liệu hoặc tài liệu này khi cần thiết.

F8bet không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc vi phạm nào của các điều khoản và điều kiện này do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gây ra. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc giải quyết và bồi thường cho F8bet mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc bất lợi do sự không tuân thủ hoặc vi phạm này gây ra.

Người chơi sẽ không được xử lý và giải quyết khi vi phạm

F8bet có quyền giữ lại, hạn chế hoặc đóng băng tài khoản của bạn nếu có bằng chứng cho thấy bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc có hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp.

Bạn phải chấp nhận rằng F8bet có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bạn phải chấp nhận rằng F8bet có quyền quyết định cuối cùng trong mọi tranh chấp liên quan đến các dịch vụ của F8bet.

Trên đây là chính sách miễn trừ trách nhiệm của F8bet mà mọi người chơi khi tham gia nhà cái cần biết và tuân thủ. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của F8bet qua các kênh được cung cấp. F8bet luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết mọi vấn đề của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

"